Lekcie

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Kurz na VZV (vyskozdvižné vozíky) môže absolvovať osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

Osoba je staršia ako 18 rokov

Osoba je zdravotne spôsobilá – potvrdenie od lekára

Osoba nemusí vlastniť vodičský preukaz pri skupinách I,II,A,B,C,D,E,W1

 

Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný EU preukaz na obsluhu VZV (vysokozdvižných vozíkov). Pre uchádzačov o zamestnanie odporúčame minimálne skupiny I,II,A,B,C,D,E,W1. Vlastník preukazu s týmito skupinami môže obsluhovať všetky typy vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov do nosnosti 5 ton.

 

KURZ NA VZV (VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY)

Kurz na VZV – Základný (Ak ešte nevlastníte preukaz na VZV)

Kurz na VZV – rozširovací (Potrebujete rožšíriť/doplniť skupinu na vašom preukaze)

Oboznamovnie – opakované školenie ( 1 x za 12 mesiacov)

Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (min. 1 x za 5 rokov)

 

PODMIENKY K  PRIHLÁSENIU SA NA KURZ VZV

vek minimálne 18 rokov

zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)

aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm

vodičský preukaz nie je podmienkou

 

ROZSAH KURZU VZV

Závisí len od Vás aký rozsah preukazu si vyberiete. Triedu I. a II. a druhy elektrických vozíkov  A, B, C,D,E,W1,W2,G. Podrobné informácie o jednotlivých triedach a druhoch Vám rád poskytne lektor motorových vozíkov : 0911 511 299

 

ABSOLVOVANÍM KURZU VZV U NÁS ZÍSKATE

kompletnú kvalifikáciu potrebnú pre prácu obsluhy motorových vozíkov

možnosť zamestnať sa ako obsluha motorových vozíkov v rámci celej SR alebo Európskej únie

vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatníte v praxi

množstvo užitočných  a zaujímavých informácií

EU Preukaz obsluhy motorových vozíkov

 

KURZ VZV ZADARMO !!! VYKONÁVAME AJ REKVALIFIKAČNÝ KURZ RE-PAS – KURZ JE HRADENÝ ÚRADOM PRÁCE

Kurz na VZV  cez projekt RE-PAS je určený ľuďom, ktorý sú evidovaný na úrade práce. Využite možnosť sa rýchlejšie zamestnať pomocou kurzov od našej spoločnosti cez rekvalifikačný kurz RE-PAS a to ZADARMO.

 

Bližšie informácie o projekte RE-PAS tu : Rekvalifikačný kurz ZADARMO – RE-PAS

kurz má optimálny rozsah hodín

lektori  vlastnia potrebné osvedčenia a majú dlhoročnú prax v oblasti vedenia motorových vozíkov

školenie obsahuje aj reálne prípady z praxe

školenie prebieha v našej moderne vybavenej učebni s občerstvením

kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke

 

ROZDELENIE VZV (MOTOROVÝCH VOZÍKOV)

Trieda I. – vozíky elektrické (akumulátorové)

Trieda II. – vozíky so spaľovacím motorom ( Benzín,Diesel, LPG )

 

DRUH VZV

A – plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné ručne vedené

B – plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné s pákovým riadením

C – plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné s volantovým riadením

D – vysokozdvižné ručne vedené

E – vysokozdvižné s pákovým riadením

W1 – vysokozdvižné s volantovým riadením do 5 t nosnosti

W2 – vysokozdvižné s volantovým riadením nad 5 t nosnosti

G – vysokozdvižné so zdvíhacou plošinou

 

ĎALEJ VÁM PONÚKAME

získanie preukazu obsluhy VZV v požadovanom rozsahu

rozšírenie preukazu VZV o ďalšie typy

vydanie duplikátu preukazu VZV ZADARMO ( v prípade straty,krádeže alebo poškodenia preukazu )

oboznamovanie ( školenie ) v pravidelných intervaloch ( min.1 x 24 mesiacov)

aktualizačnú odbornú prípravu (zákon 124/2006 Z.z § 16. min. 1 x za 5 rokov)

vystavenie preukazu najnovšieho vzoru (akceptovaného v krajinách EU)

automatické upozornenie na potrebu opakovaného školenia alebo AOP v stanovených termínoch